อุปกรณ์ลดเสียง (Ear plug)

เพื่อปกป้องสุขภาพการได้ยินเสียงของหูพนักงานที่ต้องอยู่ในบริเวณที่เสียงดัง


ใช้อุปกรณ์ลดเสียง เพื่อปกป้องสุขภาพหูของพนักงานที่ต้องอยู่ในบริเวณที่เสียงดัง ซึ่งการใช้อุปกรณ์ลดเสียง สามารถป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสมรรถภาพการได้ยินของหู

โดยมีทั้งแบบปลั๊กลดเสียง และโฟมลดเสียง ซึ่งผลิตจากโฟม, ยางสังเคราะห์ และพีวีซีโฟมที่มีความอ่อนนุ่ม และผิวเรียบ ไม่ระคายเคืองหู สวมใส่สบายตลอดช่วงเวลาการสวมใส่