ผ้ากันเปื้อน (เอี๊ยม)

จัดอยู่ในกลุ่ม Body protection ซึ่งจะมีอุปกรณ์ชิ้นรวมอยู่ด้วย

เอี๊ยมผ้าโทเร

เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรมทั่วไป เช่น งานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ งานอิเล็กทรอนิกส์

เอี๊ยมผ้า พีวีซี มีสีขุ่น

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เอี๊ยมผ้า พีวีซี มีสีฟ้า

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เอี๊ยมหนังท้อง

ใช้ป้องกันสะเก็ดไฟ

สนับแข้งหนังท้อง

ใช้ป้องกันสะเก็ดไฟ

ปลอกแขนหนังท้อง

ใช้ป้องกันสะเก็ดไฟบริเวณแขน